top of page

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de inhoud.

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 6 paragraaf 1 MDStV en § 8 paragraaf 1 TDG met de algemene wetten. Dienstverleners zijn echter niet verplicht de door hen doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. De verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven bestaan en blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete overtreding van de wet. Als we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarvan wij geen invloed op de inhoud hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle over de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een wettelijke inbreuk. Als wij ons bewust worden van overtredingen van de wet, zullen wij deze links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De beheerders van deze website stellen alles in het werk om te allen tijde de auteursrechten van anderen te respecteren of om hun eigen en licentievrije werken. De inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De reproductie, bewerking, distributie en elke vorm van gebruik die buiten de grenzen van het auteursrecht vallen, vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker, auteur of schepper. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Gegevensbescherming

Voor zover op onze website persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Het gebruik van aanbiedingen en diensten is, voor zover mogelijk, altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens.

Het gebruik in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden met het oog op reclame- en voorlichtingsmateriaal waarom niet uitdrukkelijk is verzocht wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht om juridische stappen te nemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

bottom of page